Tóm tắt phim Nàng dâu khốn khổ bị hết em rồi đến bố chồng đòi địt: chồng thì đi làm ăn xa nhà một mình thân phụ nữ chân yếu tay mềm chẳng biết dựa dẫm vào ai nên khi bị thằng em chồng vồ vập đòi được địt thì Sakura Mochizuki cùng chỉ đành miễn cưỡng cho nó địt. Nhưng câu chuyện đâu chỉ có thế, ông bố chồng thấy vậy cũng được đà đòi được địt nữ chính và cô cũng chỉ lại miễn cưỡng cho địt.