Bởi vì không gạ tình được cô giáo trẻ tên Rin Miyazaki mới về trường công tác mà ông thầy hiệu trưởng nhân vật chính của bộ phim sex Thầy giáo già xúi dục học sinh hiếp dâm cô giáo thực tập này đã đem lòng cay cú và đã xúi dại nhóm học sinh cá biệt nhất trường hiếp dâm tập thể cô giáo đó để trả thù.